โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภทผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ระดับ สพป.จันทบุรี เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางบัวเครือ ออมชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,16:05  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภทครู โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ระดับ สพป.จันทบุรี เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,16:03  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “ระดับทอง” ในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่ออาจารย์ : นางบัวเครือ ออมชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,09:24  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ระดับ สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,11:14  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาวะ สาขาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2561 ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางบัวเครือ ออมชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,09:25  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางบัวเครือ ออมชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,09:21  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางบัวเครือ ออมชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,09:20  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัคมน เจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,09:18  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัคมน เจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,09:17  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ชื่ออาจารย์ : นายปฐวี รัตน์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,09:15  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..