คณะผู้บริหาร

นางบัวเครือ ออมชมภู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0989140643