โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
คณะผู้บริหาร

นางบัวเครือ ออมชมภู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0843169678