โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2564,09:40   อ่าน 131 ครั้ง