โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ประกาศผลการประกวด สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,13:10   อ่าน 240 ครั้ง