โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ระดับ สพฐ.
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 นางสาววาสนา ฉายฉันท์ ครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อยได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับ สพฐ. จากนายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว โดยมีนางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อยเข้าร่วมในพิธีเพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูที่ได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,09:14   อ่าน 29 ครั้ง