ภาพกิจกรรม
การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อย ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นลงตรวจเยี่ยมและดูแลนักเรียนของโรงเรียนที่เข้ารับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) เข็มที่ 2สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ทั้งนี้ นักเรียนดังกล่าวได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้รับเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,09:32   อ่าน 183 ครั้ง