ภาพกิจกรรม
การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ลงตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าของโรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่อำเภอขลุง ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ในการนี้ นางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อย และคณะครูได้นำนักเรียนเข้ารับบริการฉีดวัดซีนทั้งสิ้น จำนวน 29 คน ทั้งนี้ นักเรียนดังกล่าวได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) เข็มที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,17:22   อ่าน 181 ครั้ง