โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
ภาพกิจกรรม
จ่ายเงินเยียวยา จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) นำโดยนางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งที่อยู่บนพื้นที่บกและทางทะเล จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2564,11:00   อ่าน 106 ครั้ง