โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์


ยิ้ม  ไหว้  ใช้คำมงคล
สวัสดี  ขอบคุณ ขอบใจ ขอโทษ ไม่เป็นไร